Co to jest myślenie wizualne?

WYWIAD

Myślenie wizualne to myślenie za pomocą obrazów, ikon i rysunków. Jest to sposób na uniwersalną komunikację i prosty przekaz rozumiany przez cały świat.

ludzik

Łatwo można to udowodnić na przykładzie pierwszego znanego pisma czyli pisma obrazkowego. To pismo opierało się na rysowaniu prostych przedmiotów i sytuacji. Dzięki swojej formie było powszechnie rozumiane, a każdy mógł się go szybko nauczyć i odczytać.

Istnieje ogromna przewaga myślenia wizualnego nad mówionym czy pisanym tekstem.  Dzięki zastosowaniu myślenia wizualnego więcej i na dłużej jesteśmy w stanie zapamiętać.

A dlaczego tak się dzieje?

Wizualizacja wzmacnia proces rozumienia i zapamiętywania jak również rozwija kreatywność. Obrazy poruszają wyobraźnię, a połączone ze słowami wpływają na pracę obu półkul mózgowych. Ten proces powoduje tworzenie się nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi i ułatwia lepsze zapamiętywanie.


Rosnąca popularność myślenia wizualnego dowodzi, że jest to doskonałe narzędzie sprzedażowe, marketingowe, szkoleniowe i komunikacyjne.